fiche de réception CE par type


fiche de réception CE par type
EB tipo patvirtinimo sertifikatas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis EB tipo patvirtinimo įstaigos išduodamas Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių 3 priede arba specialiosios direktyvos atitinkamame priede nustatytos formos dokumentas, kuriuo patvirtinamas žemės ūkio techninės priemonės, jos sistemos, sudėtinės dalies ar atskirojo techninio junginio EB tipas. atitikmenys: angl. EC type-approval certificate vok. EG-Typgenehmigungszertifikat pranc. fiche de réception CE par type, f ryšiai: susijęs terminasEB tipo patvirtinimas susijęs terminasEB tipo patvirtinimo įstaiga susijęs terminasžemės ūkio techninė priemonė susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės sistema susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės sudėtinė dalis susijęs terminasžemės ūkio techninės priemonės atskirasis techninis junginys šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-171 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-685 ,,Dėl Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektas; Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. gegužės 26 d. direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti Direktyvą 74/150/EEB

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • EC type-approval certificate — EB tipo patvirtinimo sertifikatas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis EB tipo patvirtinimo įstaigos išduodamas Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Bugatti Type 41 — Royale Bugatti Royale Coupé Napoléon Constructeur …   Wikipédia en Français

  • R-Type Complete CD — R Type R Type Éditeur Irem Développeur Irem Date de sortie …   Wikipédia en Français

  • R-type — Éditeur Irem Développeur Irem Date de sortie …   Wikipédia en Français

  • EB tipo patvirtinimo sertifikatas — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis EB tipo patvirtinimo įstaigos išduodamas Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių 3 priede arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • EG-Typgenehmigungszertifikat — EB tipo patvirtinimo sertifikatas statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis EB tipo patvirtinimo įstaigos išduodamas Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Satellite artificiel — Pour les articles homonymes, voir satellite et Sat. Le satellite de météorologie GOES O avant son lancement en orbite géostationnaire …   Wikipédia en Français

  • Satellite d'astronomie — Satellite artificiel Pour les articles homonymes, voir satellite et Sat. Le satellite de météorologie GOES O avant son lancement en …   Wikipédia en Français

  • Satellite scientifique — Satellite artificiel Pour les articles homonymes, voir satellite et Sat. Le satellite de météorologie GOES O avant son lancement en …   Wikipédia en Français

  • Satellites artificiels — Satellite artificiel Pour les articles homonymes, voir satellite et Sat. Le satellite de météorologie GOES O avant son lancement en …   Wikipédia en Français